Rynek w reformie służby zdrowia – demograficzne ograniczenia zarządzanej konkurencji cd

Zgrupowaliśmy specjalizacje lekarzy w czterech kategoriach. Pierwsza, podstawowa opieka obejmowała ogólną wewnętrzną medycynę, pediatrię i rodzinną medycynę. W przypadku tych specjalności zakładaliśmy, że potrzeba co najmniej pięciu lekarzy, aby zapewnić pełne pokrycie nocy i utrzymać stosunki koleżeńskie wymagane do opieki o wysokiej jakości w środowisku grupowym. Druga kategoria obejmowała szpitalne specjały, które wymagają częstych konsultacji w porze nocnej i weekendowej w nagłych wypadkach lub pooperacyjnych i które są wymagane w szpitalu szpitalnym z pełną obsługą, w szczególności w medycynie ratunkowej, położnictwie i ginekologii, chirurgii ogólnej, ortopedii, anestezjologii , radiologia, psychiatria, kardiologia i urologia. W przypadku tych specjalności zakładaliśmy, że potrzeba trzech lekarzy na pełnym etacie, aby obsłużyć minimalną usługę w celu spełnienia obowiązków związanych z pokryciem i zapewnienia wysokiej jakości opieki. Wykorzystaliśmy te specjalizacje do oszacowania dolnego limitu stref, w których konkurencja oparta na klasycznym modelu HMO mogłaby się powieść, gdyby istniała jakaś dzielnica szpitali z personelem niezależnym.
Trzecia kategoria obejmowała neurochirurgię i chirurgię kardiochirurgiczną, dodatkowe trzyosobowe usługi specjalistyczne wymagane dla trzeciego szpitala. To określa minimalne klasyczne HMO, które jest w pełni niezależne dla wszystkich specjalności klinicznych. Czwarta kategoria składała się z innych specjalizacji obejmujących opiekę wtórną i trzeciorzędną, która zwykle nie ma charakteru awaryjnego – okulistyka, otolaryngologia, dermatologia, patologia, hematologia i onkologia, neurologia, gastroenterologia, alergia i immunologia, medycyna płucna, nefrologia, reumatologia, endokrynologia choroby zakaźne oraz operacje plastyczne i rekonstrukcyjne. Na podstawie naszych szacunków, że 24-godzinna ochrona nie jest niezbędna dla tych specjalności, zakładaliśmy, że do uzyskania niezależności potrzebne są usługi tylko jednego specjalisty.
Aby oszacować populację wymaganą dla niezależności i wydajności, zbadaliśmy schematy kadrowe Grupy Spółdzielni Zdrowia Puget Sound i czterech innych dużych, non-profit modelowych pracowników HMO. Dla każdego klasycznego HMO dane zostały dostarczone przez biuro medyczne personelu organizacji. W przypadku większości specjalności liczba zarejestrowanych na specjalistę została uśredniona w stosunku do planów, aby uzyskać oszacowanie dla HMO jako całości. Aby oszacować zapotrzebowanie na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, skorzystaliśmy z wskaźnika zatrudnienia w Grupie Opieki Zdrowotnej dla lekarzy rodzinnych (od do 2000). W przypadku medycyny ratunkowej, psychiatrii, patologii i chirurgii klatki piersiowej wykorzystaliśmy dane z innych źródeł8,9. (Dodatkowe materiały dotyczące naszych procedur są dostępne w innym miejscu.NAPS)
Struktura wieku badanych została uzyskana dla grup wiekowych . 14, 15 do 44, 45 do 64 i . 65 lat. Odsetek zarejestrowanych w każdej grupie wiekowej był zbliżony do krajowego rozkładu wiekowego, z wyjątkiem populacji 65 lat lub starszych. Osoby starsze stanowią 12,5 procent populacji krajowej, podczas gdy wartości procentowe dla pięciu HMO wynosiły 11,7, 9,4, 8,0, 11,4 i 8,2 procent.
HMO zazwyczaj używają mniej niż 2 łóżka na 1000 zarejestrowanych. Oszacowanie 2 łóżek na 1000 jest zgodne z założeniami, że populacja poniżej 65 lat korzysta z 350 dni szpitalnych rocznie na 1000 zarejestrowanych osób, a populacja 65 lat lub starsza korzysta z 2430 dni na 1000; że 13 procent zarejestrowanych ma 65 lub więcej lat; a obłożenie szpitali wynosi 85 procent.
Jakie są lokalizacja i rozmiar rynku opieki zdrowotnej.
Przyjęliśmy, że obszary metropolitalne, zgodnie z definicją Biura Zarządzania i Budżetu, 10 to odpowiednie obszary rynkowe dla usług zdrowotnych w nieuropalnych częściach Stanów Zjednoczonych.
[hasła pokrewne: izoniazyd, węzeł virchowa, otostick allegro ]